O przedszkolu

14 lutego, 2019

Przedszkole Sportowo-Taneczne „Tygrysek” powstało w 2009 roku. Założył je Paweł Janusz, wielokrotny mistrza Europy i świata w karate tradycyjnym. Przedszkole prowadzi Fundacja Ruchu i Promocji Zdrowia.

Fundacja Ruchu i Promocji Zdrowia
ul. Grunwaldzka 15D, 32-005 Niepołomice
NIP 683 19 84 930
Nr konta PKO SA 33 1240 4748 1111 0000 4879 7687
tel. 501 616 789

Fundacja tworzy materialne i finansowe przesłanki dla rozwoju kultury fizycznej, turystyki i sportu. Prowadzi Przedszkole Sportowo-Taneczne „Tygrysek”. Wspiera działalność Akademii Karate Tradycyjnego i tworzy warunki do trenowania osobom z rodzin potrzebujących, a zwłaszcza osobom niepełnosprawnym. Organizuje przyjęcia urodzinowe dla dzieci.

Przedszkole Sportowo-Taneczne „Tygrysek” powstało powstało, aby zadbać o prawidłowy i harmonijny rozwój dzieci od najmłodszych lat. Uczymy maluchy jak żyć aktywnie i zdrowo, kształtujemy ich charakter i prawidłową sylwetkę. Potrafimy wykorzystać naturalną potrzebę ruchu i poprzez zajęcia sportowe i taneczne kształtować u dzieci pozytywne cechy – samodyscyplinę, wytrwałość, dążenie do celu, kreatywność.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz sprawdzoną kadrę pedagogiczną. Absolwenci naszego przedszkola to mistrzowie Polski, Europy i świata w karate tradycyjnym.

Nadzór pedagogiczny nad działalnością sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. Realizujemy program zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zapewniamy wszystkim dzieciom poczucie bezpieczeństwa, wysoki poziom zajęć edukacyjnych oraz indywidualne podejście do potrzeb rozwojowych każdego dziecka, życzliwą i rodzinną atmosferę.

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, a wysoko wykwalifikowana kadra umiejętnie wprowadza wychowanków w tajniki wiedzy o otaczającym świecie, stosując nowoczesne metody i formy pracy.

Naszym atutem jest niewątpliwie to, że jako jedyne przedszkole dysponujemy profesjonalnymi salami do zajęć tanecznych i karate oraz dużym ogrodem (2 tys. m2) z nowym placem zabaw.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5-5 lat. Pracujemy w godz. 6.30-17.00.

Kadra pedagogiczna

Przedszkole Sportowo-Taneczne „Tygrysek”
ul. Grunwaldzka 15d, Niepołomice

Dyrektor: Klaudia Janusz
Wicedyrektor: Elżbieta Siwek

Wychowawcy:
– Katarzyna Kosowska
– Maria Zielińska
– Mariola Sędorek
– Magdalena Nowak

Personel:
– Roksana Barczykowska
– Katarzyna Stala
– Ewelina Bartosik

Filia Przedszkola w Staniątkach
ul. Wielicka, Staniątki 699

Wychowawcy:
– Edyta Stolarz
– Anna Kropek

Personel
– Katarzyna Joniec
– Joanna Dubiel

Zajęcia otwarteDzień Babci i Dziadka