Dziękuję Mamo, Dziękuję Tato

26 maja, 2023
  • Z okazji Waszego Święta, Za wczoraj i dziś, każdym czułym serca uderzeniem I każdym z niego płynącym życzeniem
    – zdrowia, sił i codziennej radości – Wraz ze słowami największej wdzięczności Za wszystkie dla nas trudy i starania
    Składamy dzisiaj podziękowania… … dzieci, te małe i te duże!

Mobilne planetariumWarsztaty kulinarne w grupie Misiów